Het is mogelijk dat onderstaande reacties optreden tijdens of na een behandeling. Ze zijn tijdelijk van aard en hangen samen met het vrijkomen van afvalstoffen. Het is belangrijk de dagen na de behandeling extra water te drinken.

Mogelijke reacties :

- transpiratie; warm of koud/rillerig worden - geeuwen, boeren, winden laten - vermoeidheid of juist veel energie - afwijkende kleur, geur, helderheid urine, meer plassen - afwijkende kleur, geur, vastheid ontlasting - hoesten, niezen - lachen, huilen - misselijkheid

Soms kan er een tijdelijke verergering van de klachten zijn, maar deze reactie komt weinig voor.