A ura & chakra healing

Deze healing is een energetische en intuïtieve behandelmethode voor harmonisering van jouw energie. Naast ons fysieke lichaam hebben we een energielichaam dat een complex en fijngevoelig systeem bevat met daarin o.a. de aura, energiekanalen en chakra's. Met de aura & chakra healing geef je dit systeem de aandacht en het onderhoud dat het nodig heeft om goed te blijven functioneren.

Door stressvolle, belastende gebeurtenissen en situaties in je leven kunnen verstoringen in je aura en chakra's ontstaan. Ook je eigen overtuigingen en patronen zijn van invloed. De aura & chakra healing biedt hierbij een fijne verlichting van spanningen en vermoeidheid. Ook wordt je diepste binnenste aangeraakt om jezelf vrij te maken van belemmerende patronen en om ruimte te creëren voor nieuwe mogelijkheden.

Net als reiki is de aura & chakra healing in het bijzonder geschikt als je hooggevoelig (HSP) bent. Het kan je heel goed ondersteunen om beter om te gaan met je sensitiviteit. Het helpt onder meer om een rustpunt in jezelf te vinden. Vanuit daar kun je de dingen in je leven veel beter aan. Mensen ervaren bij deze behandeling ook dat binnenin alles meer op z'n plek valt en dat je basis versterkt.

De behandeling

Je zit je op een comfortabele stoel en het laatste gedeelte kom je op de behandelbank liggen zodat je extra goed tot rust kan komen. Vanuit mijn gevoel en intuïtie maak ik contact met jouw energieveld. Ik plaats eerst mijn handen op de schouders voor een goede afstemming. Met respect voor jouw energie werk ik vervolgens met mijn handen in het energieveld om je heen.

chakra kleuren stenen

Ik maak daarbij gebruik van reinigende en harmoniserende technieken om gestagneerde energie in je aura en chakra's weer in beweging te brengen. Hierbij worden o.a. alle chakra's uitgebalanceerd. Vaak zijn er 1 of 2 chakra's (energiecentra) die wat meer aandacht nodig hebben. Ik voel dan bv. hitte, kou, een leegte of een andere sensatie bij een bepaald gebied. Chakra's worden geactiveerd of tot rust gebracht.

De healing helpt je om terug te komen in je natuurlijke balans. Het kan inzichten en realisaties brengen waardoor je beter voor jezelf gaat zorgen en meer vanuit je authentieke zelf gaat leven.

Oorsprong

De aura & chakra healing is gebaseerd op oude kennis over chakra's en de aura. Dit geldt ook voor andere, moderne energetische behandelmethoden, zoals reiki. Ze gebruiken verschillende technieken om de aura en chakra's te behandelen om vanuit daar iemands gezondheid en welzijn positief te beïnvloeden.
Toen ik nog yogales gaf, had ik regelmatig een les waarin een specifiek chakra centraal stond. Zo'n les bestond uit yoga houdingen, meditaties en visualisaties allemaal gericht op het bewust worden, ontspannen en versterken van dat chakra. Ook dit is een methode voor chakra healing.

Hieronder lees je meer over wat de aura en chakra's nu eigenlijk zijn en wat hun oorsprong is.

D e aura & chakra healing helpt om een rustpunt in jezelf te vinden. Vanuit daar kun je de dingen in je leven veel beter aan.

Over de aura

Een aura is de energie uitstraling in en om levende wezens heen. We kunnen dit energieveld bewust dan wel onbewust waarnemen. Je ontmoet bv. iemand en je voelt je meteen op je gemak bij die persoon. Of juist niet. Dit heeft te maken met het feit dat uitstraling energie is. Het hele Universum is energie en energie bevat informatie. Je aura weerspiegelt je fysieke gezondheid, persoonlijkheid, levenswijze en levensvisies, gedachten, emoties. Het is verbonden met je chakra's.

Een evenwichtig auraveld is belangrijk voor een goede gezondheid op alle niveaus. Het beschermt je ook tegen negatieve invloeden van buitenaf. Hoe meer je gevoel en intuïtie 'aan staan' hoe beter je aura's zelf kan ervaren.

Het besef dat aura's bestaan is heel oud. Zo zijn er op oude rotstekeningen afbeeldingen aangetroffen van mensen met een aureool om het hoofd en aura's komen voor in de spirituele tradities en de heilige boeken van elke beschaving. In het westen is er aandacht voor de aura bij o.a. de volgelingen van Pythagoras (2600 jaar geleden), de arts-filosoof Paracelsus (1493-1541) en Sir Isaac Newton (17e eeuw). Voormalig natuurkundig onderzoeker van de NASA, Barbara Brennan is een hedendaags voorbeeld van iemand die jarenlang onderzoek gedaan heeft naar de aura. Leuk ook om te noemen is dat onderzoeker Semyon Kirlian in de 20e eeuw bij toeval ontdekte hoe een aura kon worden gefotografeerd. Prachtige kleuren werden zichtbaar.

Over chakra's

Chakra's zijn energiecentra die samen met de aura en meridianen deel uitmaken van je energielichaam. Het woord chakra komt uit het Sanskriet en betekent 'wiel'. Je kunt chakra's voorstellen als draaiende wielen van levenskracht. Ze zijn bepalend voor vele aspecten van je leven: je doen en laten, denken en voelen, je fysieke gestel, de mate van je bewustzijn. Door ons netwerk van energiekanalen stroomt levensenergie. Hoe beter de levensenergie door je heen stroomt, hoe beter je chakra's functioneren.

De eerste verwijzingen naar chakra's zijn te vinden in de Indiase filosofische geschriften van ruim voor onze jaartelling - de Veda's en Upanishads. In de 6e en 7e eeuw na Chr. worden chakra's een integraal onderdeel van de yogafilosofie. In het Westen zijn begin 1900 een 3-tal Indiase teksten over chakra's (uit de 10e eeuw en 1577) bekend geworden, die de basis vormen van de hedendaagse westerse chakraleer. Ook in andere tradities, zoals in China, Japan en bij de Hopi-Indianen, is men bekend met het werken met energiecentra.

Naast de traditionele 7 hoofdchakra's vanuit de Indiase chakraleer, zijn er in het tijdperk waarin we nu leven een aantal andere hoofdchakra's tot ontwikkeling gekomen: de nieuwetijd chakra's. Dit hangt samen met de grote opschoon- en transformatieprocessen die in ons en op de aarde plaatsvinden die ons voorbereiden op een bewuster, vreedzamer en liefdevoller bestaan.