Werkwijze

Hier vind je informatie over hoe ik te werk ga, wat een behandeling je kan bieden, contra indicaties en wat verder goed is om te weten voordat je een behandeling ondergaat.

Ik behandel vrouwen vanaf 16 jaar. De behandelingen vinden plaats in mijn praktijkruimte in Gouda. Ik ben geschoold in alle massages en healing methoden die ik geef en werk daarbij altijd vanuit mijn hart en intuïtie.

Bij Sol et Luna draait alles om ontspanning, rust en het weer meer in evenwicht komen met jezelf, je omgeving, het leven. De benadering bij de behandelingen is holistisch. Je bent meer dan je lichaam alleen. Je bent een prachtig geheel van fysieke-, mentale-, emotionele- en spirituele facetten. De behandelingen werken in al die facetten door.

Wat een behandeling je kan bieden

In het algemeen gezegd helpen de behandelingen om gestagneerde energie weer in beweging te brengen of hyperactiviteit tot rust te brengen. Naast de (diepe) ontspanning en verzachting zijn er de volgende, zeer waardevolle uitwerkingen op je gezondheid en welbevinden:

  • Ondersteuning en herstel van je natuurlijke geneeskracht - je zelfgenezend vermogen - daar waar het is aangetast door veel en/of regelmatige stress. Zo kan het weer een stuk beter zijn werk doen.
  • Een goede doorbloeding en lymfedoorstroming in je lichaam. Dit verbetert de afvoer van afvalstoffen waardoor vermoeidheid en spierzwakte afnemen. Er ontstaat ook een rijkere zuurstofvoorziening in de lichaamsweefsels en organen. Je voelt je door dit alles vitaler.
  • Pijnbestrijding en verbetering van kwaliteit van leven bij ernstige ziekte en ondersteuning bij herstel van ziekte.
roos bloem

Reacties tijdens en na een behandelingen

Veel mensen voelen zich tijdens en na een behandeling rustig, ontspannen en/of vitaler. Er kunnen daarnaast ook tijdelijke andere reacties optreden, zoals transpiratie, warm of koud/rillerig worden, geeuwen, boeren, knorrende maag, winden laten, vermoeidheid, afwijkende urine of ontlasting, hoesten, niezen, lachen, huilen, misselijkheid.

Deze reacties hangen samen met het vrijkomen van afvalstoffen. Drink de dagen direct na een behandeling extra water of kruidenthee, zo help je de afvalstoffen je lijf te verlaten.

E en behandeling nodigt je uit om nieuwe energie te ontvangen en te integreren, om te ontspannen en op te laden, om in beweging of tot rust te brengen.

Behandeling van je energiesysteem

Mijn uitgangspunt bij alle behandelingen is de acceptatie van hoe jouw hele gestel, jouw energiesysteem op dat moment is. Met alle bijbehorende stress, klachten, blokkades en ook de dingen die goed en gezond verlopen. Het is zoals het nu is en vanuit daar werken we aan je ontspanning en balans. Ik nodig jou ook uit om zo veel als mogelijk vanuit deze acceptatie je behandelingen in te gaan.

De behandelingen gaan uit van het principe van levensenergie, levenskracht. Andere benamingen hiervoor zijn qi, chi, prana. Deze energie stroomt op een bepaalde manier door het energiesysteem heen dat van nature in jou aanwezig is. Bij de verschillende behandelingen kun je daar meer over lezen. Hoe vrijer en evenwichtiger de energie kan stromen, hoe beter jij je zult voelen.

Als behandelaar ondersteun en stimuleer ik jouw ontspan- en healingsproces. Ik beschouw de behandelingen als een uitnodiging aan jou om nieuwe energie te ontvangen en te integreren, om te ontspannen en op te laden, om een en ander in beweging te laten komen of tot rust te brengen. Soms ontvangt en verwerkt jouw systeem alles met open armen. Andere keren is het wat meer in stukjes en beetjes door de loop van de tijd heen. Het is goed zoals het komt. Een behandeling vindt haar weg in je energiesysteem op de manier waarop het op dat moment voor jou passend en haalbaar is.

hart van madeliefjes

Het proces van ontspannen en in harmonie komen met jezelf en je omgeving, vraagt ook om liefdevolle aandacht voor het doorvoeren van veranderingen in je leven die helpen om je beter te gaan voelen. Zoals eerder naar bed gaan bv. of ander werk doen dat beter bij je past. Je kunt ook denken aan ontspannen toevoegingen in je leven, zoals wandelen in de natuur, het branden van etherische olie of wierook, luisteren naar mooie muziek. Ook het anders leren omgaan met stress gevende situaties is zeer helpend in je ontspanproces. Ontspanning en geïnspireerde actie zijn een gouden combi op weg naar een gelukkiger leven.

Vragenlijst en contra indicaties

Voorafgaand aan de behandelingen ontvang je een vragenlijst over je gezondheid en welzijn, zodat ik de behandelingen mede op basis daarvan goed op je af kan stemmen.

Ik behandel niet bij:

  • zwangerschap in de eerste 3 maanden
  • koorts, infectieziektes
  • tijdens een chemokuur
  • alcohol- of drugsmisbruik

Voor de voetreflexmassage gelden aanvullend nog de volgende contra indicaties: ernstige spataderen; trombose; een gebroken of gekneusde voet/been of bij ernstige infectie in deze gebieden.

Voor de hoofdmassage gelden aanvullend nog de volgende contra indicaties: infectueuze huidontstekingen en ernstige aandoeningen in de te behandelen gebieden; psychose.

Voor reiki en de aura & chakra healing gelden aanvullend nog de volgende contra indicaties: psychose.

Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of behandelaar

Reguliere gezondheidzorg

Ik ben masseur en healer, maar geen arts. Ik stel geen medische diagnoses.

De behandelingen bij Sol et Luna zijn geen vervanging van de huisarts, medisch specialist of psycholoog. Raadpleeg bij klachten ook altijd de reguliere sector. De behandelingen kunnen goed naast een regulier consult van een arts of psycholoog plaatsvinden en ze kunnen elkaar ondersteunen en versterken zodat je het beste kunt halen uit beide benaderingen.