Praktijk Sol et Luna vindt het belangrijk om je privacy te beschermen en te waarborgen. Om alle werkzaamheden in de praktijk goed te kunnen uitvoeren, verzamelt en verwerkt Sol et Luna persoonsgegevens van haar klanten. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Sol et Luna verplicht om haar klanten daar over te informeren.

Hieronder vind je de privacyverklaring van Sol et Luna. Het geeft een overzicht van gegevens die verwerkt worden, de doeleinden van de gegevensverwerking en je rechten ten aanzien van de persoonsgegevens.